CÁC BẢNG XẾP HẠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC UY TÍN  - Du Học Smart Start

Có rất nhiều bảng xếp hạng trường đại học uy tín trên thế giới, sử dụng các tiêu chí khác  nhau để đánh giá chất lượng giáo dục của các trường đại học. Dưới đây là một số bảng  xếp hạng trường đại học uy tín nhất hiện nay: 

 • The Times Higher Education World University Rankings: Bảng xếp hạng này  được công bố bởi The Times Higher Education, một tạp chí giáo dục đại học của  Anh. Bảng xếp hạng này sử dụng 13 tiêu chí để đánh giá chất lượng giáo dục của  các trường đại học, bao gồm: chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, trích dẫn khoa  học, cơ sở vật chất, v.v. 

 • QS World University Rankings: Bảng xếp hạng này được công bố bởi  Quacquarelli Symonds, một công ty tư vấn giáo dục và nhân sự của Anh. Bảng  xếp hạng này sử dụng 6 tiêu chí để đánh giá chất lượng giáo dục của các trường  đại học, bao gồm: danh tiếng học thuật, danh tiếng của nhà tuyển dụng, tỷ lệ trích  dẫn khoa học, tỷ lệ sinh viên quốc tế, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, v.v. 
 • Academic Ranking of World Universities (ARWU): Bảng xếp hạng này được  công bố bởi Đại học Jiao Tong, Thượng Hải, Trung Quốc. Bảng xếp hạng này sử dụng 6 tiêu chí để đánh giá chất lượng giáo dục của các trường đại học, bao gồm:  số lượng giải thưởng Nobel và Fields, số lượng bài báo được công bố trên các tạp  chí Nature và Science, v.v. 
 • U.S. News & World Report Best Global Universities: Bảng xếp hạng này được  công bố bởi U.S. News & World Report, một tạp chí tin tức Mỹ. Bảng xếp hạng  này sử dụng 13 tiêu chí để đánh giá chất lượng giáo dục của các trường đại học,  bao gồm: chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, tuyển sinh, v.v. 
 • THE Impact Rankings: Bảng xếp hạng này được công bố bởi The Times Higher  Education. Bảng xếp hạng này đánh giá các trường đại học dựa trên tác động của  họ đối với xã hội, bao gồm: phát triển bền vững, sức khỏe và phúc lợi, bình đẳng,  v.v. 

Ngoài các bảng xếp hạng trên, còn có một số bảng xếp hạng trường đại học uy tín khác, như: 

 • Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects: Bảng xếp hạng  này đánh giá chất lượng giáo dục của các trường đại học theo từng lĩnh vực học  thuật. 
 • CWTS Leiden Ranking: Bảng xếp hạng này đánh giá chất lượng nghiên cứu của  các trường đại học dựa trên số lượng trích dẫn khoa học.
 • U-Multirank: Bảng xếp hạng này cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để đánh  giá chất lượng giáo dục của các trường đại học. 

⏩⏩ Bên cạnh bạn có thể tìm hiểu thêm về: Cách để lựa chọn trường đại học phù hợp với bản thân

Các bảng xếp hạng trường đại học uy tín trên thế giới thường sử dụng các tiêu chí đánh  giá chung sau: 

 • Chất lượng giảng dạy: Đây là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng  giáo dục của một trường đại học. Các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy bao  gồm: chất lượng giảng viên, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ giảng  dạy, v.v. 
 • Nghiên cứu: Nghiên cứu là một hoạt động quan trọng của các trường đại học. Các  tiêu chí đánh giá chất lượng nghiên cứu bao gồm: số lượng bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín, số lượng trích dẫn khoa học, v.v. 
 • Tác động của trường đại học đối với xã hội: Tiêu chí này đánh giá vai trò và  đóng góp của các trường đại học đối với xã hội. Các tiêu chí đánh giá tác động của  trường đại học đối với xã hội bao gồm: tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt  nghiệp, tỷ lệ sinh viên khởi nghiệp, v.v. 

Ngoài các tiêu chí chung trên, các bảng xếp hạng trường đại học còn sử dụng một số tiêu  chí khác để đánh giá chất lượng giáo dục của các trường đại học, chẳng hạn như: 

 • Danh tiếng học thuật: Đây là tiêu chí đánh giá dựa trên ý kiến của các nhà khoa  học và chuyên gia trong lĩnh vực học thuật. 
 • Danh tiếng của nhà tuyển dụng: Đây là tiêu chí đánh giá dựa trên ý kiến của các  nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của các trường đại học. 
 • Tỷ lệ sinh viên quốc tế: Đây là tiêu chí đánh giá sự đa dạng và tính quốc tế của  các trường đại học.

Bài viết liên quan

Trả lời