NĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU VƯƠNG QUỐC ANH VỀ TOÁN HỌC - Du Học Smart Start

Đại học Oxford

Theo tìm hiểu của Smart Start thì Đại  học Oxford  được coi là trường đại học tốt nhất ở Vương quốc Anh để nghiên cứu toán học và chương trình Cử nhân ba năm ở bậc đại học và MMath bốn năm ở bậc sau đại học dành cho sinh viên theo học. Cả hai khóa học đều được đánh giá cao với tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cả hai bằng rất cao.

Toán học tại Oxford nắm lấy sức mạnh và sự đa dạng của môn học bằng cách “kết hợp các nhà toán học thuần túy và ứng dụng trong một khoa và một tòa nhà, đảm bảo sự hợp tác cả trong và ngoài Oxford.”

Xem thêm:

Đại học Cambridge

Khoa toán của Đại học Cambridge đặt   mục tiêu “đào tạo đội ngũ các nhà toán học tiếp theo cho học viện, giáo dục, khoa học, công nghiệp, kinh doanh và xã hội.” Các khóa học đại học và sau đại học luôn sẵn sàng cho sinh viên đăng ký.

Bằng cấp về toán học của Cambridge sẽ giúp bạn tiến xa – nhu cầu đối với sinh viên tốt nghiệp Cambridge ở bất kỳ lĩnh vực nào là rất lớn, nhưng các lĩnh vực kinh doanh, tài chính và vật lý luôn quan tâm đến một nhà toán học Cambridge.

Đại học St Andrews

Trường Toán học & Thống kê tại  Đại học St Andrews  cung cấp nhiều khóa học đại học về toán học ứng dụng, thuần túy và thống kê, cũng như một loạt các chương trình Thạc sĩ ở cấp độ sau đại học.

Bằng cấp về thống kê của St Andrews đã được Hiệp hội Thống kê Hoàng gia công nhận về “bề rộng, chiều sâu, chất lượng và nền tảng”, đồng thời Trường luôn xếp hạng trong top 5 ở Vương quốc Anh về chất lượng giảng dạy.

Đại học Plymouth

Đại  học Plymouth  cung cấp chương trình Cử nhân Toán học (Hons) rất linh hoạt với các vị trí pl tùy chọn trong nhiều lĩnh vực bao gồm khoa học, kỹ thuật, tài chính, chính phủ và y học.

Các khóa học toán học được giảng dạy bởi các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới và thông qua các mô-đun tùy chọn, bạn có thể đạt được kiến ​​thức chuyên môn bổ sung trong các lĩnh vực như xác suất, phân tích dữ liệu và thống kê cũng như vật lý lý thuyết.

Tìm hiểu thêm:

Đại học Liverpool John Moores

Cử nhân Toán học (Hons) tại  Đại học Liverpool John Moores  sẽ “cung cấp cho bạn kiến ​​thức toán học và thống kê để lập mô hình, giải quyết và phân tích các vấn đề trong thế giới thực.”

Sinh viên sẽ có cơ hội được thực tập trong ngành có trả lương trong một năm và liên kết chặt chẽ với 450 tổ chức địa phương và quốc gia có nghĩa là kiến ​​thức thu được từ bằng cấp của bạn sẽ được sử dụng hiệu quả.

Tham khảo thêm tại: https://www.facebook.com/duhocsmartstart.official 

Bài viết liên quan

Trả lời