Học bổng của tháng: Học bổng Google dành cho sinh viên STEM

Gói học bổng của Google dành cho sinh viên muốn theo học ngành khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan sẽ mở đơn đăng ký vào cuối tháng 3. Bộ học bổng của Google dành cho sinh viên muốn theo học ngành công nghệ và khoa học máy tính sẽ được mở cho các ứng dụng từ ngày 26 tháng 3 năm 2024.

7 Học bổng Google dành cho sinh viên STEM

Tổng cộng có bảy học bổng khác nhau, mỗi học bổng cung cấp cho sinh viên tài trợ để tiếp tục học về khoa học máy tính. Học bổng bao gồm:

1. Học bổng Thế hệ Google (APAC)

Học bổng này dành cho phụ nữ theo học ngành khoa học máy tính, hỗ trợ họ trở thành nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của họ. Sinh viên được chọn sẽ nhận được $2,500 cho năm học 2024-25. Sinh viên đủ điều kiện phải đăng ký khóa học khoa học máy tính hoặc công nghệ tại một trường đại học được công nhận ở Châu Á – Thái Bình Dương và có ý định tiếp tục học trong năm học 2024-25. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 23/4/2024. 

2. Học bổng Google Lime

Học bổng Google Lime dành cho sinh viên khuyết tật muốn tiếp tục học về khoa học máy tính. Sinh viên được chọn sẽ nhận được $ 10,000 (đối với những người học tại Hoa Kỳ) hoặc $5,000 (đối với những người học tại Canada) cho năm học 2024-25. Sinh viên sẽ được yêu cầu hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến trước hạn chót là ngày 21 tháng 4 năm 2024. 

Học bổng Google Lime
Học bổng Google Lime

3. Học bổng Thế hệ Google (Bắc Mỹ)

Sinh viên hiện đang theo học ngành khoa học và công nghệ máy tính ở Bắc Mỹ đủ điều kiện đăng ký học bổng này cho năm học tiếp theo. Sinh viên thành công sẽ nhận được $10,000 (đối với những người học tại Hoa Kỳ) hoặc $ 5,000 (đối với những người học tại Canada) cho năm học 2024-25. Ứng dụng bao gồm hai câu hỏi tiểu luận. Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 23/4/2024. 

4. Học bổng Thế hệ Google (EMEA)

Giải thưởng này dành cho phụ nữ tiếp tục học về khoa học máy tính hoặc một chủ đề liên quan tại một trường đại học ở Châu Âu, Trung Đông hoặc Châu Phi trong năm học 2024-25. Sinh viên được chọn sẽ nhận được giải thưởng €7,000 (hoặc tương đương tại địa phương). Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 23/4/2024. 

Học bổng EMEA
Học bổng EMEA

5. Học bổng Google Student Veterans of America 

Học bổng cung cấp hỗ trợ cho các cựu chiến binh sinh viên đang theo đuổi bằng đại học trong lĩnh vực khoa học máy tính ở Mỹ. Học sinh được chọn sẽ nhận được $10,000 cho năm học 2024-25. Học sinh phải cung cấp các tài liệu như DD-214 và bảng điểm, cũng như bảng điểm học tập và câu trả lời cho các câu hỏi tiểu luận ngắn. Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 23/4/2024. Học bổng này được tạo ra với sự hợp tác của Cựu chiến binh sinh viên Hoa Kỳ.

Học bổng Google Student Veterans of America 
Học bổng Google Student Veterans of America

6. Học bổng Sinh viên Khuyết tật Châu Âu của Google

Hợp tác với EmployAbility, giải thưởng này hỗ trợ sinh viên khuyết tật theo đuổi con đường học vấn về khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan. Sinh viên được chọn sẽ nhận được giải thưởng €7,000 (hoặc tương đương tại địa phương) cho năm học 2024-25. Sinh viên phải gửi đơn đăng ký bao gồm bảng điểm học tập, thư giới thiệu và câu trả lời cho các câu hỏi tiểu luận trước ngày 23 tháng 4 năm 2024. 

7. Học bổng Thế hệ Google

Dành cho phụ nữ ngành khoa học máy tính ở Ireland – Học bổng này được thành lập để giúp các nhà khoa học máy tính nữ tiếp tục học tập trong lĩnh vực họ đã chọn. Sinh viên được chọn sẽ nhận được học bổng trị giá €5.000 cho hai năm học đại học liên tiếp. Để đủ điều kiện, sinh viên phải theo học tại một trường đại học ở Ireland trong hai năm học tiếp theo và đã hoàn thành đơn đăng ký trước ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Bài viết liên quan

Trả lời