Lưu trữ Đọc - Du Học Smart Start
làm sao để nói tiếng anh trôi chảy

Làm sao để nói tiếng anh trôi chảy khi giao tiếp?

1. Đừng chuẩn bị những điều cần nói trong đầu trước khi nói! Hầu hết những người học tiếng Anh theo cách truyền thống đã sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ để suy nghĩ và dịch các từ vựng sang tiếng Anh, từ đó hình thành tất cả các loại tài liệu viết hoặc …