HỖ TRỢ TÀI CHÍNH – FINANCIAL AID  - Du Học Smart Start

Hỗ trợ tài chính (financial aid) là các khoản tiền hỗ trợ cho sinh viên để trang trải  chi phí học tập, bao gồm học phí, sách vở, chỗ ở, và chi phí sinh hoạt. Hỗ trợ tài  chính có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: 

 • Chính phủ 
 • Trường đại học 
 • Các tổ chức phi lợi nhuận 
 • Các nhà tài trợ cá nhân

Các loại hỗ trợ tài chính 

Các loại hỗ trợ tài chính 

Có hai loại hỗ trợ tài chính chính: 

 • Hỗ trợ dựa trên nhu cầu (need-based aid) là các khoản tiền hỗ trợ được cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dựa trên thu nhập và tài sản của gia đình. 
 • Hỗ trợ dựa trên thành tích (merit-based aid) là các khoản tiền hỗ trợ được cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, bao gồm điểm GPA, điểm SAT hoặc ACT, và các thành tích ngoại khóa. 

Cách thức xin hỗ trợ tài chính 

Sinh viên cần nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cho trường đại học mà họ muốn theo  học. Đơn xin hỗ trợ tài chính thường bao gồm các thông tin sau: 

 • Thông tin cá nhân 
 • Thông tin gia đình 
 • Thông tin tài chính

Sau khi nhận được đơn xin hỗ trợ tài chính, trường đại học sẽ đánh giá hồ sơ của  sinh viên và đưa ra quyết định cấp hỗ trợ tài chính. 

Các nguồn hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

Các nguồn hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế cũng có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ các nguồn sau: 

 • Chương trình Fulbright (Fulbright Program) là chương trình trao học bổng của chính phủ Hoa Kỳ dành cho sinh viên quốc tế. 
 • Chương trình Chevening (Chevening Scholarship) là chương trình trao học bổng của chính phủ Anh dành cho sinh viên quốc tế. 
 • Chương trình Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Programme) là chương trình trao học bổng của Liên minh châu Âu dành cho sinh viên quốc tế.

Thủ tục xin hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế 

Thủ tục xin hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế thường phức tạp hơn thủ tục xin  hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong nước. Sinh viên cần tìm hiểu kỹ về các yêu cầu  và thủ tục xin hỗ trợ tài chính của trường đại học mà họ muốn theo học. 

Dưới đây là một số mẹo giúp sinh viên tăng cơ hội nhận được hỗ trợ tài chính: 

 • Nộp đơn xin hỗ trợ tài chính sớm 
 • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ 
 • Tham gia các hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu 
 • Liên hệ với trường đại học để được hỗ trợ

Bài viết liên quan

Trả lời